Technobeton. Architecture of the past and the future

Ако питаме някого на улицата - каква е работата на архитектите, сигурно ще получим приблизително този отговор: проектират къщи. Може би е така. Но както направихме в първия семестър, анализирайки ролята на изложбения дизайнер, нека и сега се вгледаме по-внимателно върху въпроса за професията на архитектите.

Архитектите проектират. Или казано по друг начин - правят проекции на бъдещето, които се разкриват само върху екрана на компютъра, върху изпечатани листове, скрийншоти в имейл и други подобни проявления. Архитектите не са тук и сега. Те работят някъде напред във времето, където се намират и техните проекти. Там се раждат идеите, превръщат се в скици и мисловни конструкции, чертежи. Може би и затова архитектите са често оптимисти, свикнали са да говорят в бъдеще време с такава увереност, като че ли цитират факти. И така работят ден след ден. Но идва моментът, в който проектът е на път да се осъществи, и да се превърне в сграда (къща). И тогава, колкото и всички да се радват, се задвижва и един друг процес - проектът им започва постепенно да умира. Даже в деня на тържеството за откриването, архитектите знаят, че проектът им е окончателно погребан. От него вече няма никакъв смисъл. Идеалното бъдеще, което те са проектирали го няма - дошло е е осезаемото и немагическо „сега“. Проектът не е вече визия, а архив, тлеещ на някакъв стар хард диск. Той престава да е бъдеще и става минало. Минало свършено.

Наистина най-често така става, но няма нужда да си губим времето със скучни стандартни случаи. Този път в нашия курс, ще се занимаем с един особен вид проекти. Визии построени-недопостроени. Сгради полуосъществени. Проекти клани-недоклани. Ще изследваме какво би могло да се случи с проект, който е полу в миналото и полу в бъдещето. Полудух - полумумия. И ето, че тогава като архитекти трябва да приемем специалната роля на педантичен археолог и пресметлив ясновидец-визионер в едно. На базата на събрани сведения за тези проекти ще трябва да вземем решението: искаме ли тези проекти да останат в бъдещето - под формата на вдъхновяващи визии, невъзможни утопии? Или обратното - да им намерим ново призвание в сегашно време, което те да приемат. Да ги превърнем в сгради, но с това да направим така, че да престанат да съществуват като проекти.

Накратко: ще се занимаваме с недовършени сгради и ще поемем отговорността да решим как да наваксаме тези пропуснати шансове.

Курсът ще е под формата на „field study“ Това ще е десетдневна зимна експедиция по крайбрежието на Черно Море, където ще открием полузабравените проекти/сгради. Ще бъде образувано проектантско студио в някой хотел, който не е затворил, и за десет дни ще решим съдбата им. Ще решим дали да са минало или бъдеще. Финалното представяне ще е в рамките на семестриалната изложба в галерия Doza.


Ясен завършва архитектура и градско планиране в Щутгарт където по-късно преподава теория на архитектурата в катедрата IGMA. През 2008 печели стипендия в Akademie Schloss Solitude, където създава организацията Аssozziatti, известна в средите като липсващото звено между пикселознанието и архитектурата. Той измисля нов начин за създаване и представяне на теоретична информация използвайки прости фотошоп триковевключени в редица книги и списанията като ARCH+, Tank Magazine и др. По време на академичната си работа, Марков преподава в Техническия Университет в Берлин, Архитектурната Асоциация в Лондон, организира уъркшоп след уъркшоп с мисията да хвърли светлина върху мистерията на пикселното знание. Работи на свободна практика с клиенти като Mercedes, Porsche, Bosch, Hugo Boss, Swarovski и други. Основател е на Technobeton – компания за музика и бетон.

Iassen graduated in architecture and urban planning in Stuttgart, where he is teaching now theory of architecture at the IGMA department. In 2008 he won a scholarship to the Akademie Schloss Solitude, where he founded the organization Assozziatti, known in the circles as the missing link between pixel science and architecture. He invented a new way to create and present theoretical information using simple Photoshop tricks included in a number of books and magazines such as ARCH +, Tank Magazine and others. During his academic work, Markov is also teaching at the Technical University of Berlin, the Architectural Association in London, he is organising workshop after workshop with the mission to shed light on the mystery of pixel knowledge. Works freelance with clients such as Mercedes, Porsche, Bosch, Hugo Boss, Swarovski and others. He is the founder of Technobeton - a company for music and concrete.

 Method of admission:

Participants are recruited through a competition without an age limit: students from art schools, artists, activists and others wishing to send their CV, projects (if they have) and a cover letter by e-mail: office@newcreative.academy

Price: BGN 480 one course of three months

Course is lead by
Iassen Markov

Subscribe to Our Newsletter

Sign up to receive news and updates.