Наука и изкуство

Курсът е предназначен за професионалисти (или непрофесионалисти с интерес към съвременното изкуство), както и хора, идващи от различни специалности, имащи интерес към интердисциплинарни подходи. Това е платформа, която разгръща границите на познатите практики с цел да опознава нови територии на взаимодействие между изкуството, науката и технологията.


В рамките на обучението си, участниците ще имат възможност да създадат нов вид апарат за боравене с проблеми от художествената си практиката. Курсът има за цел да създаде своеобразна „лаборатория“, в която дисциплини от различно естество се комбинират по нестандартен начин, за да намерят отговор на проблем, принадлежащ на полето на изкуството.


Темите, които ще бъдат засегнати, включват хибридно изкуство, биоарт, саундарт, нетарт, ще бъдат представени практиките на успешни художници, които творят в тези направления.

Курсът ще проследи теоретично в исторически план основите за достигане до идеите на интердисциплинарното изкуство, ще разгледа съвременните причини за важността му. Ще изследва теми като прилагането на „аналогията“ като подход в проектирането, концепцията за „тотално произведение“ на изкуството, теория на информацията и др.

В рамките на практическите задачи, ще присъстват дискусии по актуални теми и как тези интердисциплинарни прояви биват контекстуализирани в съвременното общество, както и разработването на произведение, което изследва и прилага на практика изучаваните похвати.


Аксиния Пейчева е трансдисциплинарен художник, базиран в София, България. Фокусът на нейната работа е процесът на „визуален превод“, където тя изследва възможните начини за преместване на части от информация между различните области на знанието – как една или няколко научни области могат да бъдат комбинирани, за да се отговори на въпрос, важен само за изкуството.Тя често си сътрудничи с учени, а проектите й са придружени и от теоретична част, резултат от дълго проучване по определени теми, които включват темата за визуалния превод на музиката или болката.

Леки, кинетични, интерактивни на многослойни стъклени инсталации, нейните творби съдържат различни слоеве информация, използвайки различни научни методологии, които могат да бъдат изследвани като опит за предефиниране на областите на знанието и за преосмисляне на първоначалната необходимост от определяне на техните граници.

Начин на постъпване:

Курсистите се набират чрез конкурс без възрастова граница: студенти от художествени учебни заведения, практикуващи художници, активисти и други желаещи да изпратят свое CV, свои проекти (ако имат) и мотивационно писмо на мейла: office@newcreative.academy.


Всички заявили участие ще могат да кандидатстват за стипендия в периода от 15.02 до 28.02.2021 г.*


Цена: 850 лв. един курс от три месеца

При записване на два курса, вторият курс е с 25% отстъпка или 680 лв.

При записване на три курса, третият курс е с 50% отстъпка  или 425 лв.

*Курсистите на НТА могат да получават стипендии, съгласно Процедура за присъждане на стипендии. Стипендиите се присъждат след конкурс и не покриват административни такси.

Проектът се осъществява с частичната подкрепа на Национален фонд "Култура".

Курсът се води от
Аксиния Пейчева

Запишете се за нашия бюлетин